مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه مرکزی


بازدید رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران از کتابخانه پردیس فارابی
معاونت پژوهشی

بازدید رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران از کتابخانه پردیس فارابی

جناب آقای دکتر رسول جعفریان، رئیس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ ضمن بازدید از کتابخانه پردیس در نشستی با حضور معاونت پژوهشی راهکارهای توسعه کتابخانه پردیس فارابی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب