آرشیو اخبار

انتصاب رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی

انتصاب رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی

به گزارش روابط عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا محمدرضایی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران در حکمی، دکتر علی حمیدی‌زاده را به سمت ریاست مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.