آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر جدیدالورود پردیس فارابی

قابل توجه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر جدیدالورود پردیس فارابی

ضمن عرض تبریک قبولی شما، جهت تشکیل پرونده به واحد ایثارگران پردیس مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۵۶۱۶۶۲۸۲ تماس حاصل فرمائید. شایان ذکر است مسئولیت عدم تشکیل پرونده ایثارگری به عهده دانشجو است.