اخبار

(تمدید شد) بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم ۰۰-۹۹

(تمدید شد) بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم ۰۰-۹۹

به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته تمدید شد.

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

با حکم رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، و به پیشنهاد سرپرست دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، آقای دکتر شاهرخ اسدی، به عنوان سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب شد.