اخبار

ادای احترام ستاد بزرگداشت دهه فجر دانشکدگان فارابی به مقام شامخ شهدا

ادای احترام ستاد بزرگداشت دهه فجر دانشکدگان فارابی به مقام شامخ شهدا

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر جناب دکتر زارع رئیس دانشکدگان فارابی به همراه معاون دانشجویی وفرهنگی و جمعی از استادان وکارکنان با حضور بر ...

بازدید رئیس و هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی و مدیران دانشکدگان فارابی از پروژ مترو استان قم

بازدید رئیس و هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی و مدیران دانشکدگان فارابی از پروژ مترو استان قم

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دکتر حمید زارع، رئیس محترم دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به همراه جمعی از مدیران و اعضاء هیأت علمی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ از پروژه مترو قم بازدید کردند.