آرشیو اخبار

انتصاب رئیس مرکز خدمات تخصصی پردیس فارابی

انتصاب رئیس مرکز خدمات تخصصی پردیس فارابی

به گزارش روابط عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا محمدرضایی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران در حکمی، دکتر میثم شفیعی رودپشتی را به سمت ریاست مرکز خدمات تخصصی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.