اخبار

تحصیل در خارج از کشور هست‌ها و بایدها

تحصیل در خارج از کشور هست‌ها و بایدها

به همت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «تحصیل در خارج از کشور؛ هست‌ها و بایدها»، روز دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ توسط دکتر سیداحمد طباطبائی و دکتر حیدرعالی تیموری، به صورت ...

آغاز نخستین کنفرانس فضای سایبر در دانشکدگان فارابی با پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری

آغاز نخستین کنفرانس فضای سایبر در دانشکدگان فارابی با پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری

نخستین کنفرانس فضای سایبر در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ در سالن فرهنگ دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با پیام جناب آقای دکتر زلفی‌گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری آغاز به کار ...