اخبار

کسب عنوان بهترین مقاله (Best Paper Award) در کنفرانس بین‌المللی COPSS۲۰۲۲ توسط محققان دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

کسب عنوان بهترین مقاله (Best Paper Award) در کنفرانس بین‌المللی COPSS۲۰۲۲ توسط محققان دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

مقاله مشترک آقای دکتر شاهرخ اسدی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و خانم مهندس سمانه مبینی دانشجوی مقطع کارشناسی این دانشکده در کنفرانس معتبر بین المللی Second International Conference on Optimization ...

خواست دشمن انسداد فضای گفتگو و نقد عالمانه در دانشگاه است | دانشگاه‌ها در زمینه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور نقش محوری دارند | اساتید مشارکت کننده در «خانه گفت‌وگو» نقشه دشمنان را ناکام گذاشتند | پرسش‌های دانشجویان عزتمندانه است

خواست دشمن انسداد فضای گفتگو و نقد عالمانه در دانشگاه است | دانشگاه‌ها در زمینه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور نقش محوری دارند | اساتید مشارکت کننده در «خانه گفت‌وگو» نقشه دشمنان را ناکام گذاشتند | پرسش‌های دانشجویان عزتمندانه است

رئیس دانشگاه تهران گفت: دشمنان به خوبی می‌دانند که یکی از منابع قدرت ما دانشگاه‌ها هستند؛ بنابراین تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از معدود افراد هتاک و فریب‌خورده، تصویری ابتذال‌گونه از دانشگاه ارائه کنند و ...

نشست صمیمی رئیس و اعضای هئیت رئیسه دانشکدگان فارابی با دانشجویان روز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱

نشست صمیمی رئیس و اعضای هئیت رئیسه دانشکدگان فارابی با دانشجویان روز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فارابی، روز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ نشست صمیمی اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده های دانشکدگان فارابی با جمعی از دانشجویان به مناسبت روزدانشجو،برگزار گردید.